လက်မှတ်

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • FFP2 အတွက် CE
 • CE-FFP3
 • ISO13485
 • ISO14001
 • ISO45001
 • TGA
 • အဖြူရောင်စာရင်း
 • ပထမတန်းစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်း
 • Lanhe Medical သည်ဒုတိယတန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ကိရိယာစစ်ဆင်ရေးမှတ်တမ်း
 • အီးယူ CIBG မှတ်ပုံတင်
 • တစ်ခါသုံးဆေးမျက်နှာဖုံးများအတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်
 • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသဆေးမျက်နှာဖုံးများ
 • Medical Surgical မျက်နှာဖုံးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • BSCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်